Chceš zažít zajímavou volnočasovou aktivitu bez PC, která tě bude bavit a která zároveň kombinuje osobnostní růst, kreativitu, kritické myšlení, empatii, herectví a mnoho dalšího?

Můžeš zkusit a zažít živé hraní TRPG!

Co je TRPG?

TRPG (z anglickeho tabletop role-playing game) je stolní hra na hrdiny bez PC, ve které hráči zaujímají role fiktivních postav, za které podle daných pravidel v samotné hře jednají - popisují hraní slovy.

Živé hraní TRPG hry u stolu podněcuje u hráčů fantazii, tříbí vyjadřovací schopnosti a umění argumentace, rozšiřují slovní zásobu. Pokud se hra daří, zvyšuje se sebevědomí, hráč může zažít pocit úspěchu. Důležitý je také pocit někam patřit, vytváří se vzájemné vztahy mezi hráči.. Výčet, čím je hraní přínosné, by mohl dlouho pokračovat...

Hraní TRPG naživo rozvíjí zájmy hráčů, rozšiřuje jejich obzory a smysluplně naplňuje jejich volný čas. Nejednou je vedena debata např. o historickém osídlení, rychlosti letu dravců a podobně. Hráči k jednotlivým tématům, na které při hře narazí, vyhledávají informace a vzdělávají se. Základem hraní jsou výrazné herní postavy - charaktery.V jádru budou naše hry vedeny formou interaktivní zábavy založené na výpravnosti příběhu, který lze ovlivnit a na kterém lze mít svou fiktivní rolí autentický podíl, a také možnost odnést si reálný zážitek plynoucí z procesu řešení nejrůznějších komplikací, které hráči – jejich charaktery - podle svých možností řeší.

Nad světem TRPG hry proto musí „bdít“ pán jeskyně ( Pj "Pí džej", vypravěč), který nemůže být omezen ničím jiným než pravidly a který dohlíží nad pohybem postav a jejich činy, a dále rozhoduje (na základě zákonitostí definovaného univerzálního zákona nějakého světa) o následcích konkrétních činů vykonaných hráči. Vypravěč pomáhá hráčům na jejich cestě hrou, neustále dovytváří dynamiku prostředí, usměrňuje, kontroluje a rovněž přejímá zodpovědnost za postavy, které do světa sám vkládá, jako jsou protivníci nebo přátelé. 

Hrdinové Vysočiny

Jsme volnočasový kroužek Hrdinové Vysočiny pro děti a mládež, hrajeme na hrdiny ve smyšleném fantasy světě Vysočina. Protože kroužek teprve vzniká, není stanoven pevný den ani čas, kdy bude kroužek fungovat. Vše se domluví podle možností členů kroužku. Předpoklad je, že trvání jednoho herního sezení jsou 2-4 hodiny. Max. počet hráčů je 5-6, proto neváhejte a vyplňte předběžnou přihlášku nebo nás kontaktujte.

Než bude domluvený den a čas herních sezení, můžete nás potkat každou neděli po obědě (13 hodin) v klubovně sportovní haly v Novém Rychnově.

Co budeš k hraní potřebovat?

Tužku, papír, gumu, desetistěnou, šestistěnou kostku a hlavně chuť si hrát a bavit se. Pokud zapomeneš tužku nebo nemáš vlastní kostky, nevadí, půjčíme ti. Hrajeme podle pravidel Dračí hlídky. Knihy s popisem pravidel jsou k dispozici k nahlédnutí i studiu.

Těšíme se na všechny se zájmem o fantasy příběhy!