l n clanekPlné roční školné pro kalendářní rok 2022

Děti = 550,- Kč / kalendářní rok.

Dospělí karate nebo tai chi chuan = 1 050,- Kč / kalendářní rok.

Cena školného zahrnuje: roční poplatek do TJ Start N. Rychnov, poplatek za členství v České Federaci Tradičního Karate Fudokan Shotokan (ČFTKFS), svazovou registrační známku České Unie Bojových Umění (ČUBU) a prostředky na provoz oddílu. Jsme na počátku vzniku nového oddílu, pokud peníze ušetříme, schováme si je na horší časy, koupíme vybavení pro žáky, vrátíme je dětem do oddílu formou stipendia, uspořádáme soutěž o ceny...

Každý člen oddílu Nakayama obdrží při úspěšném vykonání zkoušky na 9. kyu malý dárek.

Nábor

Nový člen oddílu si bude po přihlášení do oddílu moci vyzkoušet cvičení (karate nebo tai chi chuan) na měsíc zcela zdarma.

Poplatek (odváděný do TJ) pro skupinu Kohai:

Děti = 100,- Kč

Dospělí = 500,- Kč

Pokud se nový člen přihlási během měsíce září, platí školné pro zbytek kalendářního roku takto:

Děti - karate = 300,- Kč

Dospělí – karate nebo tai chi chuan = 600,- Kč

Platba

Školné se platí dopředu, hotově - půlročně nebo ročně.

Sleva

Na roční školné pro více dětí z jedné rodiny se vztahují slevy takto: 1. dítě = celé školné, 2. dítě = 300,- Kč, 3. dítě a každé další zaplatí školné ve výši 200,- Kč.

Poznámky:

Prvotní poplatek nových členů – skupina Kohai zahrnuje členství v TJ Start Nový Rychnov, přičemž vzniká automaticky úrazové pojištění cvičence.

Pokud je školní rok kratší, vlivem zavření sportovišť z nařízení vlády, je školné za neodcvičené měsíce vraceno, popřípadě použito jinak, dle vzájemné dohody.

Délka oddílového školního roku je závislá na délce školního roku Základních škol – obvykle začíná v září a končí v červnu.Prouzek 5px