Řád dódžó Nakayama - pravidla chování při cvičení

 1. Je v zájmu všech chodit na cvičení včas (přijít předem), během cvičení se žáci chovají tiše a soustředěně. Během cvičení je zakázáno odcházet bez dovolení učitele (trenéra) z tělocvičny.
 2. Cvičení se účastní pouze žáci bez viditelných příznaků nemoci. Pokašlávajícím, posmrkávajícím žákům nebude cvičení dovoleno.
 3. V oddíle Nakayama zařazujeme nové žáky do skupiny kohaj (začátečník), což znamená měsíční členství na zkoušku – žáci se mohou po měsíci rozhodnout, zda budou ve cvičení pokračovat.
 4. Žáci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách tělocvičny (šatny, sprchy, wc, chodby) a během cvičení dodržovat tento Řád dódžó Nakayama.
 5. Žáci jsou pro cvičení čistě a vhodně oblečeni - začátečníkům stačí tričko s krátkým rukávem, tepláky nebo podobné. Jestliže mají žáci karategi (kimono na karate) a obi (pás) dle stupně technické vyspělosti, pak je děvčatům dovoleno pod karategi nosit tričko bílé barvy.
 6. Cvičí se na boso, v zimních měsících je dovoleno nosit na cvičení vhodnou sportovní obuv – ideálně cvičky s nízkou podrážkou nebo podobnou obuv.
 7. Vstup žáků do tělocvičny je dovolen pouze v doprovodu učitele, trenéra nebo jiné pověřené osoby starší 18 let. Žáci jsou povinni dodržovat pokynů učitele nebo trenéra a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani druhých spolužáků.
 8. Žákům není dovoleno vodit na cvičení domácí mazlíčky, vnášet do tělocvičny jídlo, během cvičení je zakázáno jíst, žvýkat žvýkačku. Pití je dovoleno – bude řešeno učitelem, trenérem s ohledem na danou situaci.
 9. Žáci musí mít před vstupem do tělocvičny sundané hodinky, řetízky, prsteny a jiné předměty, které by mohly způsobit zranění. Mobilní telefony není během cvičení dovoleno používat.
 10. Po vstupu do prostor tělocvičny a stejně tak při odchodu z prostor tělocvičny každý žák provede úklonu Rei (rej). Po vstupu zpravidla následuje společný nástup (vše bude podrobně vysvětleno), rozcvička a cvičení technik karate.
 11. Během cvičení jsou žáci seznamování v rámci teoretické výuky s Dódžo nidžukun a dalšími texty starých mistrů obsahující morálními principy, které dále prohlubují studium tradičního karate.
 12. Každý úraz se ihned hlásí učiteli nebo trenérovi.
 13. Pomůcky na cvičení se používají pouze na pokyn učitele nebo trenéra, používání nářadí a vybavení tělocvičny bez vědomí učitele je přísně zakázáno. Všechny závady na vybavení je nutné ihned hlásit učiteli nebo trenérovi.
 14. Pokud nastane situace zde nepopsaná, jsou žáci povinni se obrátit na učitele nebo trenéra, který rozhodne, jak se v dané situaci bude postupovat.
 15. Karate je bojové umění a obsahuje úderové techniky, žákům je přísně zakázáno používat techniky karate mimo tělocvičnu s cílem zranit nebo ublížit spolužákům ze školy a podobně. Toto jednání je hrubým porušením pravidel a bude potrestáno okamžitým vyloučením dotyčného z oddílu.

Prouzek 5pxbanner 04

Prouzek 5px